Núdzové otváranie dverí

Poskytujeme otváranie zabuchnutých aj zamknutých dverí , riešime stav po vlámaní a pod...

Otvárame a opravujeme všetky druhy dverí, od všetkých výrobcov. 

                                                                            0905 415 645

 

Zabuchnuté dvere    
otvorenie zabuchnutých dverí 29,- € až 39,- €  
otvorenie zabuchnutých plastových dverí 39,- € až 49,- €  
otvorenie zabuchnutých oceľových dverí 32,- € až 39,- €  
otvorenie zabuchnutých dverí otvárajúcich sa k sebe 35,- € až 39,- €  
otvorenie dverí s panikovým mechanizmom 37,- € až 45,- €  
otvorenie dverí s vaším kľúčom - kľúč z druhej strany 35,- € až 49,- €  
otvorenie atypických dverí dohodou  
     
Zamknuté dvere    
dvere s jedným zámkom - kovanie bez prekrytia 45,- € až 55,- €  
dvere s jedným zámkom - kovanie s prekrytím 60,- € až 65,- €  
prídavný cylindrický zámok - bez prekrytia 45,- € až 55,- €  
prídavný cylindrický zámok - s prekrytím 60,- € až 65,- €  
prídavný guľatý zámok - bez prekrytia 45,- € až 55,- €  
dvere s dózickým kľúčom 30,- € až 39,- €  
otvorenie dverí s vaším kľúčom - kľúč z druhej strany 40,- € až 55,- €  
otvorenie zamknutých a zaseknutých dverí 50,- € až 80,- €  
     
Ostatné typy otvorení    
otvorenie dverí - prasknutá strelka zadlabávacieho zámku 35,- € až 49,- €  
vytiahnutie zalomeného kľúča alebo nečistoty zo zámku 30,- € až 40,- €
odstránenie (otvorenie) visiaceho zámku - podľa typu 30,- až 40,- €  
otvorenie poštovej schránky 25,- € až 35,- €  
nešpecifikované otvorenie - hodinová sadzba 25,- €  
     
Montáže    
montáž vložky dodanej našou kľúčovou službou 10,- €  
montáž vložky s ozubeným kolieskom 15,- €  
montáž vložky dodanej zákazníkom 15,- €  
montáž zadlabávacieho zámku 1,- €  
montáž kovania štandard 20,- €  
montáž bezpečnostného kovania 25,- €  
montáž kukátka 20,- €  
dopravné náklady Bratislava paušál 15,- €  
dopravné náklady Bratislava okolie dohodou