Núdzové otváranie dverí

Poskytujeme otváranie zabuchnutých aj zamknutých dverí , riešime stav po vlámaní a pod..

Otvárame a opravujeme všetky druhy dverí, od každého výrobcu.

                                                                           0905 415 645